Научния прогрес

Технологиите с които днес разполагаме са безнадеждно остарели.
Ако сравняваме технологията на мобилния телефон и технологията на придвижване – автомобила е още на двигателя на Отто.

Цитат на Стойчо Керев

Най-тъжния аспект на живота сега е, че науката набира знания по-бързо отколкото обществото придобива мъдрост.

Всяко поколение си въобразявя, че е по-интелигентно от това преди него, и по-съобразително от това, което ще дойде след него.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *