Какво ме вдъхновява

Различието.

Първосигнално щях да отговоря, че са младите хора, но те са толкова еднотипни, че тяхното вдъхновение клони към скука и безразличие към личността.

Когато срещнеш човек или хора от друго място – град, държава или още повече с различно мислене, то той/те автоматично става/т вдъхновение за мен, защото виждаш, че света не седи на едно място и може да бъде много шарен отвър твоето въображение.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *