A Game of Shadows

Не ти ли се струва странно, че след телеграмата ти, никой не се опита да ме спре?
Хората подсъзнатело жадуват за конфликти.
Така, че не се борите с мен, а човешката природа.
Аз искам само да осигуря куршумите и бинтовете.
Така, че войната е неизбежна.
Сами ще я обявят след няколко години.
Само трябва да почакам.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *