Category: 9001:2015

Fancy help to develop 9001:2015

Posted in 9001:2015

Преход към ISO 9001:2015

Считано от 22.09.2015г. тече тригодишния период за извършване на преход към ISO 9001:2015г. По една или друга причина, повечето организации изчакват и изместват прехода във…

Continue Reading
Posted in 9001:2015

Какво е документирана информация?

Една от новостите в стандарт ISO 9001:2015 е въвеждането на термина документирана информация. Липсват вече добре познатите термини документи, документирана процедура, наръчник по качество, записи….

Continue Reading
Posted in 9001:2015

9001:2008 video

  Average distants to the mean.

Continue Reading
Posted in 9001:2015

Plan Do Check Act and 9001:2015

Continue Reading
Posted in 9001:2015

ISO 9001:2015 HAS TEN

ISO 9001:2015 HAS TEN CLAUSES INSTEAD OF EIGHT ISO 9001:2015 has ten clauses instead of eight. The following table shows the relationship of the ISO…

Continue Reading
Posted in 9001:2015

EN ISO 9001:2015

Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). В сентябре 2015 года вступил в силу международный стандарт  ISO…

Continue Reading